تبلیغات
مهندس طلبه - اظهار عجز پیش جفا پیشگان خطاست - اشک کباب باعث طغیان آتش است

این وبلاگ به سرویس وب‌نشر منتقل شده است. چند لحظه دیگر به آدرس جدید این وبلاگ منتقل خواهید شد